ARHIVA BROJEVA

Predlog za vraćanje u pređašnje stanje Darko Rašković, sudija Osnovnog suda u Kragujevcu

 PREDLOG ZA VRAĆANJE 

U PREĐAŠNJE STANJE

Darko Rašković,
sudija Osnovnog suda u Kragujevcu

 

Dilationes in lege sunt odiosae.

Pravo ne voli odlaganja.

 

U radu je obrađeno vanredno procesnopravno sredstvo – predlog za vraćanje u pređašnje stanje u svetlu pozitivnopravne procesne regulative, sadržane u važećem Zakonu o parničnom postupku1, te najčešći problemi sa kojima se sudovi susreću u primeni navedenog procesnopravnog instituta, a tiču se pre svega ocene blagovremenosti i ocene osnovanosti predmetnog procesnog instituta, pitanje pravnog leka protiv odluke suda, kao i pitanje troškova koji nastaju u postupku odlučivanja o predlogu za vraćanje u pređašnje stanje. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa