ARHIVA BROJEVA

NIJE SVAKO "PRAVLJENJE RAZLIKE" MEĐU LICIMA DISKRIMINACIJA

Zaštita od diskriminacije predstavlja pravo ličnosti zagarantovano Ustavom Republike Srbije (član 21.), Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (član 1. Protokola broj 12 uz Konvenciju - o opštoj zabrani diskriminacije), a od 07.04.2009. godine i Zakonom o zabrani diskriminacije ("Sl. glasnik RS", broj 22/2009, u daljem tekstu: Zakon).

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa