ARHIVA BROJEVA

Devizni prekršaj Neprijavljivanje efektivnog stranog novca prilikom granične kontrole Izricanje zaštitne mere - oduzimanja predmeta prekršaja

 

Odbijanje ustavne žalbe

 

Ustavni sud u sastavu: predsednik Snežana Marković i sudije Gordana Ajnšpiler Popović, Lidija Đukić, Tatjana Đurkić, dr Dragana Kolarić, dr Tamaš Korhec (Korhecz Tamás), Miroslav Nikolić, dr Vladan Petrov, dr Nataša Plavšić, dr Jovan Ćirić, dr Milan Škulić i dr Tijana Šurlan, u postupku po ustavnoj žalbi H. Y. iz Republike Turske, na osnovu člana 167. stav 4. u vezi sa članom 170. Ustava Republike Srbije, na sednici održanoj 18. juna 2020. godine, doneo je

ODLUKU

Odbija se kao neosnovana ustavna žalba H. Y. izjavljena protiv presude Prekršajnog apelacionog suda - Odeljenje u Novom Sadu III - 308 Prž. 7658/17 od 12. aprila 2017. godine.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa