ARHIVA BROJEVA

Separat - Septembar 2020.

BORBA PROTIV KORUPCIJE

BROJ 9. GODINA 2020

SEPTEMBAR 2020.

BORBA PROTIV KORUPCIJE – Naslovna strana i impresum

BORBA PROTIV KORUPCIJE – Sadržaj separata

BORBA PROTIV KORUPCIJE – I – ANTIKORUPCIJSKI PROPISI – 1. MEĐUNARODNI AKTI – Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije (na srpskom jeziku), sa Zakonom o ratifikaciji

BORBA PROTIV KORUPCIJE – I – ANTIKORUPCIJSKI PROPISI – 1. MEĐUNARODNI AKTI – Krivičnopravna konvencija o korupciji (na srpskom), sa Zakonom o potvrđivanju

BORBA PROTIV KORUPCIJE – I – ANTIKORUPCIJSKI PROPISI – 1. MEĐUNARODNI AKTI – Krivičnopravna konvencija o korupciji - Dodatni protokol (na srpskom), sa Zakonom o potvrđivanju

BORBA PROTIV KORUPCIJE – I – ANTIKORUPCIJSKI PROPISI – 1. MEĐUNARODNI AKTI – Građanskopravna konvencija o korupciji (na srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

BORBA PROTIV KORUPCIJE – I – ANTIKORUPCIJSKI PROPISI – 1. MEĐUNARODNI AKTI – Memorandum o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope sa Protokolom o izmenama i dopunama Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope, sa Zakonom o potvrđivanju

BORBA PROTIV KORUPCIJE – I – ANTIKORUPCIJSKI PROPISI – 2. ZAKON – Zakon o sprečavanju korupcije ("Sl. glasnik RS", broj 35/2019, 88/2019) – PAŽNJA - primenjuje se od 1. septembra 2020. godine, izuzev odredaba člana 20. stav 2. i čl. 21. do 25. koji se primenjuju od osmog dana od dana objavljivanja – Sadržaj Zakona

BORBA PROTIV KORUPCIJE – I – ANTIKORUPCIJSKI PROPISI – 2. ZAKON – Zakon o sprečavanju korupcije ("Sl. glasnik RS", broj 35/2019, 88/2019) – PAŽNJA - primenjuje se od 1. septembra 2020. godine, izuzev odredaba člana 20. stav 2. i čl. 21. do 25. koji se primenjuju od osmog dana od dana objavljivanja – Tekst Zakona

BORBA PROTIV KORUPCIJE – I – ANTIKORUPCIJSKI PROPISI – 3. DRUGI AKTI – Uputstvo o Metodologiji za sprovođenje analize rizika od korupcije u Ministarstvu unutrašnjih poslova ("Sl. glasnik RS", broj 94/2018)

BORBA PROTIV KORUPCIJE – II – PRILOZI – 1. LOBIRANJE – Zakon o lobiranju ("Sl. glasnik RS", broj 87/2018, 86/2019)

BORBA PROTIV KORUPCIJE – II – PRILOZI – 1. LOBIRANJE – Kodeks ponašanja učesnika u lobiranju ("Sl. glasnik RS", broj 53/2019)

BORBA PROTIV KORUPCIJE – II – PRILOZI – 2. POREKLO IMOVINE – Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu ("Sl. glasnik RS", broj 18/2020, od 03.03.2020 ) - PAŽNJA - stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se po isteku jedne godine od dana stupanja na snagu – 12.03.2021. godine

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa