ARHIVA BROJEVA

Separat - Maj 2020.

VANREDNO STANJE - ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

BROJ 5. GODINA 2020

MAJ 2020.

ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI – Naslovna strana i impresum

ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI – Sadržaj separata

ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI – I – Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (sadržaj zakona)

ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI – I – Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (kompletan tekst zakona)

ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI – II – Pravilnik o vrstama i načinu sprovođenja epidemiološkog nadzora nad zaraznim bolestima i posebnim zdravstvenim pitanjima

ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI – II – Pravilnik o uslovima za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI – II – Pravilnik o načinu evidentiranja podataka o laboratorijskim ispitivanjima, rokovima i načinu obaveštavanja o dobijenim rezultatima

ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI – II – Pravilnik o prijavljivanju zaraznih bolesti i posebnih zdravstvenih pitanja

ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI – II – Pravilnik o bližim uslovima i načinu sprovođenja mera karantina i uslovima koje moraju ispunjavati objekti za tu namenu

ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI – II – Pravilnik o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih lica u objektima pod sanitarnim nadzorom, obaveznim i preporučeni zdravstvenim pregledima kojima podležu određene kategorije stanovništva

ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI – II – Pravilnik o programu obuke za sticanje osnovnih znanja o ličnoj higijeni i merama zaštite od zaraznih bolesti, načinu njegovog sprovođenja, visini troškova, naknadi za rad komisija i ostalim pitanjima

ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI – II – Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje delatnosti pružanja higijenskih usluga, kao i načinu sprečavanja i prenošenja zaraznih bolesti

ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI – II – Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima)

ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI – II – Pravilnik o Programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti

ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI – III – Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa