ARHIVA BROJEVA

Separat - April 2020.

VANREDNO STANJE - SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA

BROJ 4. GODINA 2020

APRIL 2020.

SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA – Naslovna strana i impresum

SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA – Sadržaj separata

SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA – I – Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) – Sadržaj Zakona

SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA – I – Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) – tekst Zakona

SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA – II Podzakonski propisi – PRAVILNIK o organizaciono-tehničkim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za dobijanje ovlašćenja za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA – II Podzakonski propisi – PRAVILNIK o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za izdavanje ovlašćenja za organizovanje i sprovođenje obuke za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja, načinu izrade i sadržaju plana i programa obuke

SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA – II Podzakonski propisi – PRAVILNIK o stručnom ispitu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA – II Podzakonski propisi – PRAVILNIK o sadržini, načinu uspostavljanja i održavanja registra rizika od katastrofa

SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA – II Podzakonski propisi – UREDBA o sadržaju i načinu izrade plana smanjenja rizika od katastrofa

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa