ARHIVA BROJEVA

MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA UNAPREĐENJE SISTEMA PAUŠALNOG OPOREZIVANJA*

Od 1. januara 2020. godine

Izmene u vezi pojednostavljenja
procedure obračuna paušalnog poreza

 

Odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 86/19), Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 86/19) i Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Službeni glasnik RS", br. 94/19, u daljem tekstu: Uredba), izvršene su izmene u vezi pojednostavljenja procedure obračuna paušalnog poreza, omogućavanje podnošenja zahteva u elektronskom obliku, kao i automatskog obračuna poreza na paušalno utvrđen prihod i dostavljanja rešenja u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa