ARHIVA BROJEVA

"NORMALNO" - "NENORMALNO" DISTINKCIJA IZMEĐU NORMALNOG I DEVIJANTNOG*

Zoran Stevanović,
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

 

Dugotrajna nastojanja da se devijantnost objasni, kao i uspostavljanje granice između normalnog i devijantnog, ukazuju na izvesnu društvenu nesigurnost u definisanju ove pojave.

Trenutno se, mirne duše, može tvrditi da ne postoji neki poznat kvalitet karakterističan za sve slučajeve abnormalnosti, kao ni precizna definicija na osnovu koje se devijantno može razlikovati od normalnog (Rosenhan, 1984).

Dimenzija normalno-devijantno predstavlja prilično nejasno i nestabilno naučno polje i heterogen skup raznovrsnih diskursa koji se u njima koriste, što otežava objektivnost i preciznost određenja.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa