ARHIVA BROJEVA

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REGISTRACIJA VOZILA* PROMENE nastale u vezi VOZILA (Nestale, dotrajale, oštećene dozvole)

Registracija vozila - Upis u jedinstveni registar vozila

Vozilo se registruje upisom propisanih podataka u evidenciju – jedinstveni registar vozila. Na osnovu upisanih podataka nadležni organ vlasniku vozila izdaje saobraćajnu dozvolu, registarske tablice i registracionu nalepnicu.

Podatke u registar upisuje organizaciona jedinica MUP-a, teritorijalno nadležna prema prebivalištu vlasnika vozila, odnosno sedištu ako je vlasnik vozila pravno lice. Vozilo koje koristi preduzetnička radnja upisuje se u jedinstveni registar prema prebivalištu preduzetnika - vlasnika radnje; vozilo koje koristi ogranak privrednog društva upisuje se u jedinstveni registar vozila prema mestu poslovanja ogranka uz prilaganje dokaza o upisu ogranka u registar kod nadležnog organa i pismene saglasnosti vlasnika vozila; vozilo koje se koristi po osnovu ugovora o lizingu upisuje se u jedinstveni registar vozila prema prebivalištu, odnosno sedištu vlasnika vozila, odnosno korisnika lizinga uz pismenu saglasnost vlasnika.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa