ARHIVA BROJEVA

INICIJATIVA OPŠTE SEDNICE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA ZA IZMENU ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU*

Na sednici održanoj 25.12.2019. godine, Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda usvojila je Inicijativu i predlog za izmenu odredbi člana 403. stav 2. tač. 2. i 3, člana 404. i člana 469. ZPP,

i zatražila od ovlašćenog predlagača da se donese

Zakon o izmenama Zakona o parničnom postupku kojim će se po hitnom postupku izvršiti izmene tih odredbi Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS" 72/2011, 49/2013-US, 74/2013-US, 55/2014, 87/2018) 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa