ARHIVA BROJEVA

NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA

Plaćanje godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija za inicijalnu 5G mrežu u Naučno-tehnološkom parku Zvezdara

Saglasno članu 260. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Službeni glasnik RS", br. 95/2018 i 49/19, u daljem tekstu: Zakon), naknade za korišćenje radio-frekvencija su: 1) naknada za korišćenje radio-frekvencije u radiodifuznoj službi; 2) naknada za korišćenje radio-frekvencije u mobilnoj i fiksnoj službi; 3) naknada za korišćenje radio-frekvencije za satelitsku radio-stanicu; i 4) naknada za korišćenje radiofrekvencije za druge radio-stanice.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa