ARHIVA BROJEVA

ODLUKA USTAVNOG SUDA POSTUPAK PO USTAVNOJ ŽALBI PRAVO NA PRAVNO SREDSTVO Odluka Nastavno-naučnog veća fakulteta kojom je odbijen izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije podnositeljke žalbe – i mogućnost pobijanja pred Upravnim sudom

Ustavni sud, Veliko veće, u sastavu: predsednik Suda Vesna Ilić Prelić, predsednik Veća i sudije Snežana Marković, dr Dragana Kolarić, dr Tamaš Korhec (Korhecz Tamás), dr Jovan Ćirić, Gordana Ajnšpiler Popović, dr Vladan Petrov i Lidija Đukić, članovi Veća, u postupku po ustavnoj žalbi J. I. iz N. S, na osnovu člana 167. stav 4. u vezi sa članom 170. Ustava Republike Srbije, na sednici Veća održanoj 26. septembra 2019. godine, doneo je

ODLUKU

1. Usvaja se ustavna žalba J. I. i utvrđuje da je rešenjima Vrhovnog kasacionog suda Uzp. 54/2017 od 14. februara 2017. godine i Uzp. 37/2018 od 1. februara 2018. godine podnositeljki ustavne žalbe povređeno pravo na pravno sredstvo, zajemčeno odredbom člana 36. stav 2. Ustava Republike Srbije, dok se u preostalom delu ustavna žalba odbacuje.

2. Poništavaju se rešenja Vrhovnog kasacionog suda Uzp. 54/2017 od 14. februara 2017. godine i Uzp. 37/2018 od 1. februara 2018. godine i određuje da isti sud donese nove odluke o zahtevima podnositeljke ustavne žalbe za preispitivanje rešenja Upravnog suda Uv. 419/16 od 29. decembra 2016. godine i rešenja Upravnog suda - Odeljenje u Nišu Uv. 391/2017 od 12. decembra 2017. godine.

3. Odbacuje se zahtev podnositeljke ustavne žalbe za naknadu štete.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa