ARHIVA BROJEVA

IZMENE ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

U "Sl. glasniku RS", br. 86/2019 od 6. decembra 2019. godine, objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: Izmene Zakona). Ovaj zakon (shodno članu 9. Izmena Zakona) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" (znači - 14. decembra 2019. godine), primenjuje se od 1. januara 2020. godine, osim odredaba člana 1. i člana 6. u delu koji se odnosi na oslobođenje od plaćanja doprinosa po osnovu zarade kod poslodavca koji obavlja inovacionu delatnost, koje će se primenjivati od 1. marta 2020. godine.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa