ARHIVA BROJEVA

Prof. dr Slobodan Perović PRIRODNA PRAVA ČOVEKA IZMEĐU PROKLAMOVANOG I OSTVARENOG

Prirodna prava čoveka, doživela su, naročito u drugoj polovini dvadesetog veka, pored filozofskog opusa još i svoj pravno-normativni izraz u vidu velikih i univerzalnih kodifikacija. Putem implementacija i internacionalizacije ovih prava, kultura prirodnog prava dobila je u svom legitimitetu i širini toliko mesta da bi se moglo govoriti o začecima jednog univerzalnog ili svetskog prava, koje se moglo ostvariti samo pomoću filozofije prirodnog prava racionalnog smera. Očekivalo se da će osnovna prirodna prava čoveka biti jednom zauvek zaštićena i ostvarena  i da će nastupiti vreme u kome će prirodna prava čoveka biti ostvarena bez obzira na razlike koje među ljudima postoje po rođenju ili ubeđenju.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa