ARHIVA BROJEVA

PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA IZMENE I DOPUNE Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji - Početak primene pojedinih odredbi Zakona

IZMENE I DOPUNE
Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Početak primene pojedinih odredbi Zakona

 

U "Sl. glasniku RS", br. 30/2018 od 20. aprila 2018. godine i "Sl. glasniku RS", br. 95/2018 od 8. decembra 2018. godine – objavljeni su Zakoni o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Oba zakona su (regularno) stupila na snagu - osmog dana od dana njihovog objavljivanja i oba su imala odredbe čiji je početak primene odložen za određeno vreme.

Ono što je ovde bitno istaći  je činjenica da određene članove kompletnog Zakona o poreskom postupku i poreskoj administra ciji menjaju obe izmene, propisujući im različite datume početka primene, što na prvi pogled može delovati zbunjujuće.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa