ARHIVA BROJEVA

Autorsko pravo, medijsko pravo, odgovornost za objavljivanje

APELACIONI SUD U BEOGRADU

AUTORSKO PRAVO, MEDIJSKO PRAVO ODGOVORNOST ZA OBJAVLJIVANJE

 

Sentence iz odluka Apelacionog suda u Beogradu

MEĐUNARODNA NADLEŽNOST SUDA
ZA ŠTETU PRIČINJENU PUTEM
INTERNETA – ODREĐIVANJE

AUTORSKA ZAŠTITA FILMSKOG SNIMKA - SUBJEKTI ZAŠTITE

AUTORSKA ZAŠTITA PREVODIOCA - ANGAŽOVANOG DA PRUŽI USLUGE (USMENOG I PISMENOG) PREVOĐENJA ZA POTREBE NARUČIOCA

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa