ARHIVA BROJEVA

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - PRAVNI STAVOVI -

 

Zabeležba zabrane otuđenja
po Zakonu o ozakonjenju

"Rešenjem Republičkog geodetskog zavoda - Službe za katastar nepokretnosti B. ... dozvoljava se u listu nepokretnosti broj ... KO ... zabeležba zabrane otuđenja stambenog objekta na osnovu Potvrde Opštinske uprave opštine B., Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove broj III-02351-... o pokrenutom postupku ozakonjenja stambenog objekta na nepokretnosti označenoj u A listu i to katastarskoj parceli br.... 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa