ARHIVA BROJEVA

ZAKON O PUTNIM ISPRAVAMA IZMENE I DOPUNE ZAKONA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019, od 15.11.2019. godine) Izmene i dopune - Stupaju na snagu – 23.11.2019. IZ OBRAZLOŽENJA Predlagača izmena i dopuna Zakona

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakon o putnim ispravama - donet je 2007. godine (objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 90/2007), a poslednje izmene pretrpeo je 2014. godine (objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 60/2014).

Do danas, kroz primenu ovog zakona uočena je potreba da se određene norme preciznije definišu, da se prilagode ili usklade sa nekim drugim propisima koji su u međuvremenu menjani, a u cilju postizanja celovitosti i jedinstvenosti pravnog sistema Republike Srbije, kao i da se određena zakonska rešenja izmene na način koji će doprineti boljem funkcionisanju nadležnih organa, pre svega Ministarstva unutrašnjih poslova i omogući bolja zaštita i efikasnije ostvarivanje prava građana.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa