ARHIVA BROJEVA

KRIVIČNI ZAKONIK POČETAK PRIMENE IZMENE ZAKONIKA 1. decembar 2019. godine

Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika (u daljem tekstu: Izmena Zakonika), objavljen je u "Sl. glasniku RS", br. 35/2019 od 21. maja 2019. godine, a njegovo stupanje na snagu odloženo je (član 41. Izmena Zakonika) za - 1. decembar 2019. godine.

O najznačajnijim novinama (doživotni zatvor, uslovni otpust, povrat …) već je bilo reči u prethodnim brojevima (posebno skrećemo pažnju na tekst o novim propisima iz broja 7-8/2019 – Doživotni zatvor, uslovni otpust i strožije kažnjavanje – novi instituti, iz Obrazloženja Predlagača Izmena Zakonika, i - Kriminalno politički aspekti izmene i dopune Krivičnog zakonika, iz pera sudije Jovice Ilića), a ovde bi (u mesecu početka primene i uz kompletni Krivični zakonik u Prilogu) samo podsetili na neke fragmente.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa