ARHIVA BROJEVA

MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA CENTAR ZA VELIKE PORESKE OBVEZNIKE*) VRAĆANJE DOBARA KOJIMA JE PROTEKAO ROK UPOTREBE (REMITENDA) - PORESKI TRETMAN -

Odredbama člana 4. st. 5. i 6. Pravilnika o načinu izmene poreske osnovice za obračun poreza na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS" br. 123/12..., 52/18 ), je propisano sledeće:

"(5)   U slučaju vraćanja dobara smatra se da nije došlo do smanjenja osnovice.

  (6)   Izuzetno od stava 5. ovog člana, smatra se da je došlo do smanjenja osnovice u slučaju vraćanja dobara:

1) kojima je period uobičajene upotrebe protekao (remitenda), odnosno kojima je istekao ili ističe rok trajanja određen od strane proizvođača, ako je vraćanje dobara predviđeno propisom ili ugovorom između obveznika PDV koji je izvršio promet dobara i lica kojem je taj promet izvršen;

2) koje se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača;

3) zbog raskida ugovora u skladu sa zakonom, pod uslovom da obveznik PDV koji je izvršio promet dobara poseduje o tome nesporne dokaze."

U skladu sa navedenom normom, osnovno pravilo je da je povraćaj dobara novi promet, a samo u slučajevima navedenim u tačkama 1)-3) stava 6. čl. 4. Pravilnika ne radi se o novom prometu, već o izmeni poreske osnovice, te su u navedenim tačkama propisani uslovi koji moraju biti ispunjeni za izmenu poreske osnovice. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa