ARHIVA BROJEVA

TRGOVINA – PRODAJNI PODSTICAJ –

Prateći poklon

Da li je ispravno da trgovac u ponudi asortimana ima proizvod koji se prodaje u pakovanju u zbiru od čega bi određeni broj istog proizvoda bio gratis, a da bez poklona, tj. gratisa u prodaji nudi samo jedan komad tog proizvoda tj, da li bi mogli imati u prodaji brijače koji bi se prodavali u pakovanju od 6+2 od kojih su dva brijača gratis i pored te ponude imati u ponudi još brijač po komadu, dok u ponudi ne bi bilo brijača u pakovanju od 6 komada?

S tim u vezi, obaveštavamo vas sledeće:

Članom 36. stav 7. Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 52/19) propisano je da je ponuda pratećeg poklona moguća samo ako trgovac, odnosno pružalac usluge već nudi robu/uslugu bez pratećeg poklona.

U skladu sa tim, ukoliko trgovac u redovnoj prodaji ima brijač po komadu, istovetan kao brijači za koje bi ponudio prodajni podsticaj, i ukoliko zbir cena šest brijača po komadu nije manji od cene pakovanja brijača 6+2, može nuditi prodajni podsticaj koji se odnosi na pakovanje brijača 6+2 od kojih su dva brijača gratis.

(Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, broj 334-00-03375/2019-03)

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa