ARHIVA BROJEVA

MINISTARSTVO PRIVREDE – TEHNIČKI PROPISI U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA PRIVREDE –

Mašine

Transponovanje i implementacija Direktive 2006/42/EZ, kao i donošenje tehničkih propisa iz oblasti bezbednosti mašina je u nadležnosti Ministarstva privrede - Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda.

Na osnovu Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti, ministar privrede je doneo Pravilnik o bezbednosti mašina ("Sl. glasnik RS", broj 58/2016) koji je u potpunosti usklađen sa svim načelima i bitnim zahtevima iz Direktive 2006/42/EZ o mašinama i njenim izmenama i dopunama iz Direktive 2009/127/EZ.

Pravilnik je počeo da se primenjuje od 1. septembra 2016. godine.

Novim Pravilnikom su po prvi put utvrđeni specifični bitni zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti koji se odnose na zaštitu životne sredine i koji se primenjuju na mašine za nanošenje pesticida. Ovi bitni zahtevi su sadržani u odeljku 2.4. Priloga 1 Pravilnika.

Osim usklađivanja sa propisima EU u delu koji se odnosi na mašine za nanošenje pesticida, novim Pravilnikom je ukinuta obaveza pribavljanja potvrda o usaglašenosti za pojedine vrste mašina. Od dana početka primene novog pravilnika, tj. od 1. septembra 2016. godine, obaveza pribavljanja potvrde o usaglašenosti odnosi se isključivo na prenosne alate sa elektromotorima nazivnog naizmeničnog napona do 250 V za upotrebu u domaćinstvu i sličnu upotrebu.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa