ARHIVA BROJEVA

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI PITANJA I ODGOVORI *)

PRIKUPLJANJE PODATKA O JMBG (VLASNIKA DELOVA ZGRADE) OD STRANE UPRAVNIKA ZGRADE

Da li je prikupljanje podatka o JMBG od strane upravnika zgrade u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti?

Prema članu 8. tačka 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009-dr.zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) pravni osnov za prikupljanje i dalju obradu podataka o ličnosti može biti zakonsko ovlašćenje ili punovažan pristanak lica o čijim podacima se radi, dat na način i pod uslovima propisanim odredbama članova 10. i 15. ZZPL.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa