ARHIVA BROJEVA

PRIZNANJE I IZVRŠENJE STRANIH SUDSKIH ODLUKA – ODRŽIVOST TEORIJSKOG KONCEPTA U PRAKSI*

Predavanje Vladimira Vrhovšeka, Sudije Višeg suda u Beogradu,

kao gosta predavača na Fakultetu za poslovne studije i pravo

u Beogradu, koje je održano dana 16.10.2019. godine

 

Eksteritorijalno dejstvo stranih odluka

Dejstva svake sudske odluke ograničena su suverenitetom države, kojoj sud, koji je odluku doneo pripada, a to dalje znači da takvu odluku strani pravni svet ne registruje kao pojavu. Dakle, da bi strani pravni svet registrovao sudsku odluku druge države kao pojavu, potrebno je da se sprovede postupak priznanja (delibacioni postupak) i postupak izvršenja za kondemnatorne odluke, koje su snabdevene klauzulom izvršnosti. Postupak priznanja strane sudske odluke je po svojoj prirodi "skraćeni" postupak koji omogućava proširenje dejstva sudske odluke, van teritorije suvereniteta države, kojoj pripada sud, koji je tu odluku doneo. Na opisani način, može se dakle, dobiti eksteritorijalnost i ući u međunarodni pravni svet.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa