ARHIVA BROJEVA

Separat - Novembar 2019.

BROJ 11. GODINA 2019

NOVEMBAR 2019.

Stručni tekst – V – BESPLATNA PRAVNA POMOĆ – stručni tekst objavljen u vreme rasprave povodom nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći - iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2016, autor: Zorica Kitanović, sudija Upravnog suda

ABC Indeks pojmova i instituta - VI - Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći ("Sl glasnik RS", br. 87/2018)

PRIRUČNIK ZA PRIMENU ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU – Naslovna strana i impresum – Knjiga 1 - separat br. 11/2019

PRIRUČNIK ZA PRIMENU ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU – Sadržaj - Knjiga 1 - separata – 11/2019

PRIRUČNIK ZA PRIMENU ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU – Naslovna strana i impresum – Knjiga 2 - separat br. 11/201

PRIRUČNIK ZA PRIMENU ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU – Sadržaj - Knjiga 2 - separata – 11/2019

IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016, 113/2017, 54/2019) – kompletno prečišćen tekst sa napomenama, komentarima i objašnjenjima ispod članova, kao i sa svim odredbama koje se primenjuju do i od 1. januara 2019. godine (jedne ispod drugih, vidno označene i jasno razgraničene)

IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016, 113/2017, 54/2019) – Sadržaj Zakona

IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Objašnjenja osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja - Iz Obrazloženja Predlagača Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 54/2019)

IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Uputstvo za sprovođenje Izmena i dopuna Zakona ("Sl. glasnik RS", br. 54/2019) - Vrhovni kasacioni sud, Ministarstvo pravde i Visoki savet sudstva

IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – ABC Indeks - Pojmovi i instituti iz Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016, 113/2017, 54/2019)

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa