ARHIVA BROJEVA

GRAĐANSKO PRAVO – Pravni poslovi u našem pravnom sistemu

Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

UVODNE NAPOMENE

Ceo niz opštih pravnih normi u oblasti tzv. privatnog prava koje je pretežno imovinsko (građansko) pravo, predviđa donošenje pravnih poslova kao uslov za svoju primenu. Te opšte pravne norme nemaju dovoljno određene dispozicije, pa ih moraju odrediti pravni poslovi.

Pravni posao bi se mogao definisati kao pojedinačni pravni akt nedržavnog subjekta (pojedinca ili organizacije) koji određuje dispoziciju, koja je za subjekta čije ponašanje određuje obavezna samo sa njegovim pristankom. Izuzetno, u formi pravnog posla može se kriti upravni akt po sadržini, tj. dispozicija može biti obavezna za subjekta mimo njegove volje (dr Radomir Lukić i Dr Budimir Košutić: Uvod u radno pravo, Beograd, 1977.g.).

U prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije član 91. pravni posao sa definiše kao izjava volje koja proizvodi pravna dejstva. Članom 92. je propisano da se volja može izjaviti rečima, uobičajenim znacima ili drugim ponašanjima iz koga se sa izvesnošću može zaključiti o njenom postojanju ili sadržaju.

Predmet pravnog posla može se sastojati u davanju, činjenju, nečinjenju ili trpljenju.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa