ARHIVA BROJEVA

MIŠLJENJA MINISTARSTVA – MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA – Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

Pravne posledice radnog angažovanja
na sezonskim poslovima u odnosu na korišćenje prava na porodičnu penziju

U skladu sa članom 117. st. 2. i 3. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", broj 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14 i 73/18, u daljem tekstu: Zakon) korisniku porodične penzije koji stekne svojstvo osiguranika obustavlja se isplata porodične penzije. Korisniku porodične penzije, koji stekne svojstvo osiguranika po osnovu člana 11. t. 9. (lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove ako nisu osigurani po drugom osnovu) i t. 10. (lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinskih zadruga, koje se u smislu ovog zakona smatraju poslodavcem, a imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života ako nisu na školovanju) i člana 12. stav 1. tačka 3. (lica koja obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu, odnosno poslove po osnovu autorskog ugovora, kao i poslove po osnovu drugih ugovora, kod kojih za izvršen posao ostvaruju naknadu - ugovorenu naknadu, a nisu osigurani po drugom osnovu) ovog zakona, obustavlja se isplata porodične penzije nakon utvrđivanja staža osiguranja za period utvrđenog staža osiguranja.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa