ARHIVA BROJEVA

SUDSKI POSTUPCI – Novi Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći – Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje Zakona

Prvog oktobra 2019. godine – POČINJE PRIMENA Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, objavljenog u "Sl. glasniku RS", broj: 87/18, od 13.11.2018. godine.

O ovom zakonu, čiji je cilj da se svakome omogući delotvoran i jednak pristup pravdi, i da na jedinstven i celovit način reguliše ovo pitanje, već je bilo reči u ovom časopisu (boj 7-8/2019). Takođe, u prilogu ovom broju, nalazi se kompletan tekst Zakona.

Na ovom mestu, u nastavku, pozabavili bi se "finansijskim delom", odnosno – besplatna pravna pomoć je besplatna – samo za korisnike. Neko ipak mora da plati. (Ko? i Kako i Koliko?). U okviru samog Zakona (odredbama čl. 39. do 43.) u V. delu (pod nazivom – Finansiranje besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške) – propisano je da se finansiranje (u glavnom) vrši na teret budžeta (Republike Srbije, odnosno lokalne samouprave).

Predlagač Zakona je, u svom Obrazloženju, detaljno predstavio svoje procene i analize, kao i izvore na osnovu kojih ih je sagledao, te ih u nastavku dajemo u celosti. 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa