ARHIVA BROJEVA

Separat - Oktobar 2019.

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

BROJ 10. GODINA 2019

OKTOBAR 2019.

BESPLATNA RAVNA POMOĆ – Sadržaj separata – 10/2019

BESPLATNA RAVNA POMOĆ – I – RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA – Iz OBRAZLOŽENJA Predlagača Zakona

BESPLATNA RAVNA POMOĆ – II – Sadržaj Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)

BESPLATNA RAVNA POMOĆ – II – Kompletan tekst Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019), sa objašnjenjima pojedinačnih rešenja, iz Obrazloženja Predlagača Zakona, ispod svakog člana

Podzakonski propisi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći – III – Pravilnik o načinu vođenja evidencije organa uprave jedinice lokalne samouprave o zahtevima za odobravanje besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)

Podzakonski propisi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći – III – Pravilnik o upućivanju podnosioca zahteva na pružaoca besplatne pravne pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)

Podzakonski propisi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći – III – Pravilnik o organizaciji i načinu sprovođenja obuke za primenu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)

Podzakonski propisi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći – III – Pravilnik o izgledu i bližoj sadržini obrasca zahteva za odobravanje besplatne pravne pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)

Podzakonski propisi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći – III – Pravilnik o načinu vođenja evidencije o pruženoj besplatnoj pravnoj pomoći i besplatnoj pravnoj podršci ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)

Podzakonski propisi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći – III – Pravilnik o načinu upisa u Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i vođenju Registra ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)

Izvodi iz domaćih propisa (u vezi besplatne pravne pomoći) – IV – Ustav Republike Srbije

Izvodi iz domaćih propisa (u vezi besplatne pravne pomoći) – IV – Zakon o lokalnoj samoupravi (Nadležnost opštine - član 20.)

Izvodi iz domaćih propisa (u vezi besplatne pravne pomoći) – IV – Zakon o opštem upravnom postupku (član 89.)

Izvodi iz domaćih propisa (u vezi besplatne pravne pomoći) – IV – Zakon o advokaturi (čl. 26, 66. i 73.)

Izvodi iz domaćih propisa (u vezi besplatne pravne pomoći) – IV – Zakonik o krivičnom postupku (čl. 73. - 77.)

Izvodi iz domaćih propisa (u vezi besplatne pravne pomoći) – IV – Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica (čl. 66, 73.-75, 79, 94.-95, 154.)

Izvodi iz domaćih propisa (u vezi besplatne pravne pomoći) – IV – Zakon o izvršenju krivičnih sankcija (član 89.)

Izvodi iz domaćih propisa (u vezi besplatne pravne pomoći) – IV – Zakon o parničnom postupku (čl. 168. - 173.)

Izvodi iz domaćih propisa (u vezi besplatne pravne pomoći) – IV – Zakon o vanparničnom postupku (član 71i)

Izvodi iz domaćih propisa (u vezi besplatne pravne pomoći) – IV – Porodični zakon (član 202.)

Izvodi iz domaćih propisa (u vezi besplatne pravne pomoći) – IV – Zakon o azilu i privremenoj zaštiti (čl. 56, 66. i 76.)

Izvodi iz domaćih propisa (u vezi besplatne pravne pomoći) – IV – Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja (član 85.)

Izvodi iz domaćih propisa (u vezi besplatne pravne pomoći) – IV – Zakon o prekršajima (član 145.)

Izvodi iz domaćih propisa (u vezi besplatne pravne pomoći) – IV – Sudski poslovnik (član 101. i 102.)

Stručni tekst – V – BESPLATNA PRAVNA POMOĆ – stručni tekst objavljen u vreme rasprave povodom nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći - iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2016, autor: Zorica Kitanović, sudija Upravnog suda

ABC Indeks pojmova i instituta - VI - Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći ("Sl glasnik RS", br. 87/2018)

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa