ARHIVA BROJEVA

PRIVREDNI APELACIONI SUD OSIGURANJE Prava i obaveze osiguravača

Neuplaćivanje premije (niti dela premije) - isključuje obavezu osiguravača da snosi rizik nastupanja osiguranog slučaja, kao i mogućnost naplate premije po isteku perioda osiguranja

Ako ugovarač osiguranja nije platio premiju osiguranja, niti njen deo, organizacija za osiguranje nema pravo na naplatu premije osiguranja po isteku perioda osiguranja - ako je ugovoreno da osiguravajuće pokriće počinje po uplati premije osiguranja ili njenog ugovorenog dela.

Iz obrazloženja:

Prema članu 897. Zakona o obligacionim odnosima ugovorom o osiguranju obavezuje se ugovarač osiguranja da plati određeni iznos organizaciji za osiguranje (osiguravač), a organizacija se obavezuje da, ako se desi događaj koji predstavlja osigurani slučaj, isplati osiguraniku ili nekom trećem licu naknadu, odnosno ugovorenu svotu ili učini nešto drugo. Ugovorna obaveza ugovarača osiguranja je plaćanje premije osiguranja kao cene za rizik koji osiguravač snosi za ostvarenje osiguranog slučaja, a obaveza osiguravača je snošenje rizika u ugovorenom periodu, te isplata novčanog iznosa u slučaju da se osigurani slučaj ostvari.

U konkretnom slučaju, jedna od odredaba zaključenog ugovora je da osiguravajuće pokriće počinje po uplati premije osiguranja ili njenog ugovorenog dela. Među strankama je zaključen ugovor o osiguranju potpisivanjem polise koja ima unapred pripremljeni sadržaj od strane tužioca, u smislu člana 100. Zakona o obligacionim odnosima. Ova odredba znači da snošenje rizika od strane tužioca počinje po uplati premije osiguranja ili njenog ugovorenog dela. Tuženi nije platio premiju, niti njen ugovoreni deo, što znači da tužilac tokom ugovorenog perioda od 19.01.2015. godine do 19.01.2016. godine nije snosio rizik ostvarenja osiguranog slučaja.

Ipak, odmah po isteku navedenog perioda, podnosi tužbu sa zahtevom za isplatu premije osiguranja za proteklu godinu, u kojoj nije izvršavao svoju ugovornu obavezu, niti istu može izvršiti naknadno. Ne zahteva isplatu premije odmah nakon dospelosti prve rate premije, kada je po ugovoru mogao proglasiti dospelim ceo iznos premije i kada je sam svoju ugovornu obavezu mogao izvršiti. Zato je nejasno da li prvostepeni sud smatra da je tužilac izvršio svoju ugovornu obavezu, pa iz tog razloga tužbeni zahtev usvaja, ili smatra da je tuženi u obavezi, bez obzira na izvršenje ugovorne obaveze tužioca. Prvostepena odluka nema razloga o sadržini ugovora i tumačenju odredaba koje su među strankama sporne, a koje se odnose na izvršenje ugovornih obaveza, njihovu dospelost i načelo jednake vrednosti uzajamnih davanja.

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž. 2851/17 od 12.10.2018), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa