ARHIVA BROJEVA

SRPSKO PRAVO OSIGURANJA O STATUSU DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU

Mr Slobodan Ilijić,
član Predsedništva Udruženja pravnika Srbije

Rezime: U radu je razmatran status društva za posredovanje u osiguranju prema srpskom pravu osiguranja. U SFRJ se smatralo dugo da je posredovanje uopšte i posredovanje u osiguranju protivno socijalističkom samoupravnom društvu. U poslednjoj deceniji u Srbiji je donet Zakon o osiguranju u kome je regulisan status društva za posredovanje u osiguranju. U radu su razmatrane detaljno odredbe tog zakona. U međuvremenu donošeni su propisi EU o posrednicima u osiguranju. U zaključku rada je kostatovano da su posrednici u osiguranju važna karika između osiguranika i osiguravača na tržištu osiguranja. Autor rada smatra poželjnim da se odredbe ZOS-a o statusu društva za posredovanje u osiguranju što pre usklade sa pravom osiguranja EU i da se u skladu s tim zakonski reguliše ugovor o posredovanju u osiguranju i ugovor o posredovanju u reosiguranju.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa