ARHIVA BROJEVA

RADNO PRAVO RADNI ODNOSI

Sentence pripremio: Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

Rešenje o promeni naziva radnog mesta u javnim službama u cilju usklađivanja sa novim opštim aktom (Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova)

Pravilno je i na zakonu zasnovano rešenje o promeni naziva radnog mesta zaposlenom, kada poslovi po novom Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji, u celosti su isti kao i poslovi koje je zaposleni ranije obavljao.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa