ARHIVA BROJEVA

RADNO PRAVO ODGOVORNOST ZA ŠTETU I NAKNADA ŠTETE

Sentence pripremio: Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

ODGOVORNOST ZA ŠTETU VLASNIKA STVARI I DOPRINOS OŠTEĆENOG NASTANKU UZROKA ŠTETE

Kada je do nastanka štete došlo od opasne stvari – tečnog gasa TNG, tako što je zbog neispravnosti sistema došlo do nekontrolisanog isticanja TNG u kabini vozila, a paljenje TNG i vazduha izvršeno je zapaljenjem cigarete oštećenog kao vozača vozila, nakon čega je došlo do požara u kabini vozila tada postoji doprinos oštećenog nastanku sopstvene štete a mera tog doprinosa zavisi od toga da li je u vozilu postojala nalepnica zabranjeno pušenje a na vozilu nalepnica plin - vatra

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa