ARHIVA BROJEVA

RADNO PRAVO POSTUPAK SUDSKE ZAŠTITE

Sentence pripremio: Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

 GUBITAK PRAVA NA SUDSKU ZAŠTITU (ZBOG PROPUŠTANJA ROKA 

ZA PODNOŠENJE TUŽBE)

Rok za podnošenje tužbe u radnom sporu je prekluzivan rok materijalnog prava, pa kako je tužilac propustio da podnese tužbu u prekluzivnom roku, izgubio je pravo na sudsku zaštitu

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa