ARHIVA BROJEVA

RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME I PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR - PRAVO NA KORIŠĆENJE ILI ISPLATA ZBOG NEKORIŠĆENJA - RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME

Odredbama člana 37. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017, 95/2018, u daljem tekstu: Zakon) regulisan je radni odnos na određeno vreme.

Shodno ovim odredbama - Ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa