ARHIVA BROJEVA

GRAĐANSKO ODELJENJE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA STVARNO PRAVO KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Pravno dejstvo zabeležbe rešenja
o izvršenju na nepokretnostima

Zabeležbom rešenja o izvršenju na nepokretnosti ne stiče se založno pravo na nepokretnostima, niti neko drugo pravo (zakonsko pravo zadržavanja ili pravo namirenja na stvarima i pravima) na osnovu koga bi se moglo steći svojstvo razlučnog poverioca u stečajnom postupku.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa