ARHIVA BROJEVA

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD UPIS U REGISTAR NEPOKRETNOSTI

Podaci o hipoteci koji se upisuju
u katastar nepokretnosti

"Žalbeni navodi žalioca kojima se navodi da prvostepeni organ nije izvršio i upis sadržine Založne izjave broj OPU: ...-2019 od 07.03.2019. godine u delu u kojem se taksativno nabrajaju vrste naknada koje prema navodima žalbe, predstavljaju odredbe o kamatnoj stopi, a kojima je regulisano da će nalogodavac po svakom pojedinačno izdatom/otvorenom plasmanu platiti banci određene naknade, ovaj organ je ocenio kao neosnovane. Ovo s razloga što je uvidom u Založnu izjavu koja je osnov upisa kao i u naknade koje su taksativno navedene u žalbi, ovaj organ konstatovao da se iste odnose na naknade za izdate garancije, naknade za rizik i naknade za izdata pisma o namerama, a da upis ožalbenim rešenjem sadrži iznos maksimalnog iznosa potraživanja, što čini podatke o pojedinačnim naknadama irelevantnim u skladu sa odredbama čl. 9. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Sl. glasnik RS", br. 41/18 i 95/18), kojim je propisano da se u katastar nepokretnosti upisuje podatak o maksimalnom iznosu obezbeđenog potraživanja, koji obuhvata osnovni iznos obezbeđenog potraživanja uvećan za kamatu i troškove naplate potraživanja, ako isprava koja je osnov za upis hipoteke sadrži taj podatak."

(Iz rešenja Republičkog geodetskog zavoda broj: 952-02-23-2432/2019, od 16.5.2019. godine)

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa