ARHIVA BROJEVA

SPORAZUMNI RASKID UGOVORA

Dragoslav Đokić, advokat u penziji

1. Opšte naznake

Strane u obligacionim odnosima su slobodne u granicama prinudnih propisa, javnog poretka i dobrih običaja, da svoje odnose urede po svojoj volji. To znači da obligacioni odnos, prestaje i menja se u prvom redu voljom stranaka. Normom člana 10. Zakona o obligacionim potvrđuje se načelo dispozitivnosti koje ima svoju primenu u imovinskom pravu, pa time i u ugovornom pravu. Polazeći od činjenice da je ugovor kao obligacioni odnos nastao saglasnošću volja saugovarača, proizlazi da može i prestati na isti način, dakle novim sporazumom ugovornih strana. Sporazumni raskid ugovora po svojoj pravnoj prirodi predstavlja novi ugovor (contrarius consensus, mutuus dissensus). Zbog toga, opšte smernice za sporazumni raskid ugovora treba tražiti u temeljnim načelima – slobodi uređivanja obveznih odnosa (čl. 10. ZOO-a).

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa