ARHIVA BROJEVA

PUNOVAŽNOST VALUTNE KLAUZULE KOD UGOVORA O KREDITU U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA I KONVERZIJA

Dr Vladimir Kozar,
vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta
Privredna akademija u Novom Sadu

1. Uvod

Primena načela in favorem contractus od strane sudova prilikom rešavanja sporova o punovažnosti ili raskidu ugovora ima za posledicu jačanje ugovora,1 što doprinosi ostvarivanju slobode u pružanje usluga i pravnoj sigurnosti. Nasuprot tome, oglašavanjem ništavim ugovora, odnosno pojedinih klauzula, ili izricanjem raskida ugovora zbog promenjenih okolnosti u velikom broju sporova, narušava se pravna sigurnost, kao temeljno načelo pravnog poretka, kao i principi slobode ugovaranja i pacta sunt servanda,2 na kojima se zasniva obligaciono pravo. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa