ARHIVA BROJEVA

NEDOSTAVLJANJA POTVRDE O PRIVREMENOJ SPREČENOSTI ZA RAD U SMISLU PROPISA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU KAO RAZLOG ZA OTKAZ UGOVORA O RADU

 Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji 

Nedostavljanje potvrde o privremenoj sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju je zakonom propisani razlog nepoštovanja radne discipline. Njegovo biće iskazano je u radnji propuštanja blagovremenog dostavljanja ove potvrde na način i pod uslovima propisanim odredbom člana 103. ZOR. Ova potvrda ima obligatne elemente i izdaje se od strane izabranog lekara ili lekara koji ga zamenjuje pa njen supstitut ne može biti obaveštenje poslodavca od strane zaposlenog da je sprečen za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju. Disciplinske mere su fakultativne

Ključne reči: prestanak radnog odnosa, otkaz ugovora o radu, osnov, razlozi ponašanja, povreda radne obaveze, nepoštovanje radne discipline potvrda o privremenoj sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju, obaveštenje poslodavca, disciplinske mere, dvostruka fakultativnost, ostale disciplinske mere

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa