ARHIVA BROJEVA

RASKID ILI IZMENA UGOVORA ZBOG PROMENJENIH OKOLNOSTI

Dragoslav Đokić, advokat u penziji

Opšte naznake

Zaključenjem ugovora stranke žele da postignu određeni obostrano povoljan efekat. Postizavanje tog efekta zavisi od mnogobrojnih kako subjektivnih tako i objektivnih okolnosti. Te objektivne okolnosti su tržišni uslovi, ponuda i potražnja, cene, propisi koji regulišu cene i promet, razne ekonomske mere, prirodni događaji itd. Prilikom zaključenja ugovora stranke svoja predviđenja o efektu izvršenja ugovora, zasnivaju na postojećoj situaciji, računajući pri tom sa izvesnim uobičajenim, manjim promenama tj. sa jednim manjim rizikom. Okolnosti pod kojima je ugovor zaključen, u vremenu od zaključenja ugovora, mogu nekada biti izmenjene u znatno većoj meri nego što se moglo očekivati prilikom zaključenja ugovora, tako da ispunjenje ugovora pod tako izmenjenim okolnostima ne samo da ne daje odgovarajući efekat već potpuno gubi svoju svrhu. U takvoj situaciji ugovorne strane mogu zahtevati izmenu ili raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti (Clausula rebus sic stantibus). 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa