ARHIVA BROJEVA

NEPLAĆANJE PREMIJA I REDUKCIJA OSIGURANE SUME KAPITALIZOVANA VREDNOST POLISE OSIGURANJA

Promena statusa aktivnog osiguranja
u kapitalizovan/redukovan status - zbog prestanka plaćanja premije

 

Ugovorom o osiguranju, obavezuje se ugovarač osiguranja da plati osiguravaču premije osiguranja (na određeni način i u određenim rokovima), a osiguravač se obavezuje da, ako se desi osigurani slučaj, isplati osiguraniku (ili nekom trećem licu) ugovorenu svotu.

Ovo su "opšte stvari" (i odredbe člana 897. ZOO, ovo propisuju kao opšte, zajedničke odredbe u vezi osiguranja). Dakle, obaveza osiguravača je da, kad se dogodi osigurani slučaj - isplati naknadu ili svotu određenu ugovorom u ugovorenom roku (član 919. ZOO), a obaveza osiguranika je da plati premiju osiguranja (na ugovoreni način i u ugovorenim rokovima).

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa