ARHIVA BROJEVA

INSTITUT UGOVORNE KAZNE KOD UGOVORA O ZAKUPU

Suzana Žunković,
Direktor Službe za pravne poslove i nabavke
u Društvu za iznajmljivanje nekretnina "Dipos" d.o.o.

Ovo je mišljenje o ugovornoj kazni, kao institutu u ugovorima o zakupu, a na osnovu odredaba Zakona o obligacionim odnosima (kao materijalnopravnog propisa koji reguliše ovo pravno pitanje), kao i na osnovu sudske prakse.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa