ARHIVA BROJEVA

RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJENJA - KADA ROK NIJE BITAN ELEMENT UGOVORA - I PRAVNE POSLEDICE RASKIDA (čl. 126 i 132 ZOO)

Dragoslav Đokić, advokat

1. Opšte naznake

Svaki ugovor zaključuje se da bi se izvršio, a pri sačinjavanju ugovora strane ugovornice imaju u vidu cilj koji će se postići njegovim izvršenjem, što predstavlja i svrhu ugovaranja.

Ugovor, kao instrument pravnog prometa, stvara prava i obaveze za ugovorne strane (čl. 148. ZOO) Odredbom člana 17. Zakona o obligacionim odnosima, predviđeno je da su strane u obligacionom odnosu dužne da izvrše svoju ugovornu obavezu i odgovorne su za njeno neispunjenje. Dužnik koji je preuzeo obavezu, dužan je da je izvrši, a ako to ne učini, snosi pravne posledice koje su zakonom ili voljom stranaka predviđene. Dužnik je dužan da svoju obavezu izvrši savesno i u svemu kako ona glasi, a poverilac je ovlašćen da od dužnika zahteva ispunjenje ugovorne obaveze. 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa