ARHIVA BROJEVA

TUMAČENJE POJEDINIH ODREDABA NOVOG ZAKONA O MEDICINSKIM SREDSTVIMA

Akt Uprave carina, br. 148-II-483-25-11/3/2018,

od 04.02.2019

U "Sl. glasniku RS", br. 105/2017. objavljen je Zakon o medicinskim sredstvima (u daljem tekstu: novi Zakon), koji je stupio na snagu 1. decembra 2017. godine, a u primeni je od 2. decembra 2018. godine. Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 107/2012, u daljem tekstu: stari Zakon) u delu kojim se uređuju medicinska sredstva za humanu upotrebu.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa