ARHIVA BROJEVA

KRITIČKI OSVRT NA MEDICINSKA I ETIČKA PRAVNA PITANJA KOJA SE ODNOSE NA PRISILNU HOSPITALIZACIJU MENTALNO OBOLELIH PACIJENATA

Olivera Kuljić,
sudija Osnovnog suda u Zrenjaninu

Duševni život je vrlo složen. Diskurs o "nenormalnom" (patološkom) može postojati samo ukoliko se takav oblik definiše unutar institucionalnog sistema. To su oni koji su prepoznati kao drugačiji. Ključno pitanje je ko su bili pre dolaska u ustanovu, a ko su sada? Razlikujemo zvanični diskurs: službena dokumentacija koju evidentiraju psihijatri, psiholozi, socijalni radnici i lokalni diskurs, priče njihove o tome ko su sada. Na osnovu priča onih koji su drugačiji razlikuje se nekoliko tipova prilagođavanja svakodnevnici: pasivno prihvatanje zvaničnog diskursa, otvoreno suprotstavljanje zvaničnom izveštaju uz čuvanje ranijeg identiteta i stvaranje slike savršenog utočenika. Kod toga se postavlja pitanje da li je u vezi biti primeran pacijent (pokoran ešalonskom autoritetu) sa sticanjem poželjnog statusa?

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa