ARHIVA BROJEVA

TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKTA I DRUGI RADOVI za koje NIJE potrebna građevinska dozvola

 

Posebna vrsta objekata i posebna vrsta radova
za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa,
kao i objekti i radovi
koji se izvode na osnovu rešenja o odobrenju

 

U "Sl. glasniku RS", br. 2/2019, od 16. januara 2019. godine, objavljen je Pravilnik o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi (u daljem tekstu: Pravilnik), koji je STUPIO NA SNAGU – 17. januara 2019. godine.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa