ARHIVA BROJEVA

POČETAK I PRESTANAK PRIMENE POJEDINIH PROPISA

Mart 2019. godine

 

Početak primene – 1. mart 2019. godine

Na početku, podsećamo na - Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018), o kome je detaljnije bilo reči u broju 1-2019 Pravnog informatora (jer je Zakon počeo da se primenjuje 1. januara 2019. godine), a ovde samo podsećamo na odredbe u vezi - Naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine (čl. 134-139. Zakona) koje počinju da se primenjuju od 1. marta 2019. godine.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa