ARHIVA BROJEVA

PRESUDA ZBOG PROPUŠTANJA i donošenje iste u sporovima radi naknade nematerijalne štete

Vladimir Vrhovšek,
sudija Višeg suda u Beogradu

Ana Bulatović,
viši sudijski pomoćnik Višeg suda u Beogradu

 

Tema ovog rada je presuda zbog propuštanja i donošenje iste u sporovima radi naknade nematerijalne štete.

Po mišljenju pravne teorije, kada nastupe uslovi za donošenje presude zbog propuštanja, nastupa fikcija priznanja činjenica iznesenih u tužbi, tako da sud bez dokazivanja uzima za činjeničnu podlogu svoje meritorne odluke činjenične tvrdnje na kojima tužilac zasniva svoj zahtev1.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa