ARHIVA BROJEVA

ZELENAŠKI UGOVOR

Dragoslav Đokić, advokat u penziji

1. Naziv

Zelenaški ugovor je taj naziv dobio od izraza "kupovina na zeleno." Ranije je u narodu bila prisutna kupovina žetve dok je žito bilo još neobrano (na zeleno). Naime, seljak u nevolji prodavao bi budući rod svoje njive daleko ispod njegove vrednosti, a nesavesni trgovac bogatio se koristeći nevolju i lakomislenost zemljoradnika.

2. Pojam zelenaškog ugovora

Zelenaškim ugovorima nazivaju se  ugovori na osnovu kojih neko pribavlja za sebe ili neko treće lice prekomernu (nesrazmernu) imovinsku korist iskorišćavajući nuždu, lakomislenost i neiskustvo svog sugovornika. U takvim ugovorima prestacije stranaka nisu u ravnoteži (ekvivalentne): ono što jedna strana (iskorišćeni) dobija iz ugovora ne odgovara onome što ona daje drugoj strani (zelenašu). Ovakvo određenje ukazuje na strukturu ugovora, koja se sastoji od tri osnovna elementa od kojih su dva subjektivne, a jedan objektive prirode. Svi ti elementi moraju kumulativno da postoje da bi se jedan ugovor mogao kvalifikovati kao zelenaški.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa